Các bộ phận cơ bản của Robot công nghiệp KUKARobot công nghiệp KUKA sẽ bao gồm 3 thành phần cơ bản như sau:
  • Cánh tay robot (Tương ứng số 1 ở hình trên)
  • Tủ điện điều khiển  (Tương ứng số 4 ở hình trên)
  • Tay dạy (smart PAD) (Tương ứng số 2 ở hình trên)

1. Cánh tay robot:
Là nơi thực hiện các công việc cơ học của robot, ví dụ như vận chuyển/ xếp lớp hàng hóa, thực hiện các thao tác hàn/ cắt kim loại, ... v.v.
Cánh tay là nơi lắp đặt các động cơ servo, cảm biến báo góc và cơ cấu chấp hành.

2. Tủ điện điều khiển:
Tủ điện được ví như là trung tâm bộ não của robot. Là nơi xử lý các chương trình, tác vụ điều khiển.
Thông thường, tủ điện điều khiển robot KUKA sẽ bao gồm 1 CPU máy tính công nghiệp, các Driver servo và các module I/O, truyền thông.

3. Tay dạy (Teach pendant)
Tay dạy của robot KUKA cũng được gọi với một tên khác là smartPAD. Tay dạy cho phép người vận hành/ lập trình truy cập vào giao diện điều khiển robot một cách dễ dàng và trực quan.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top