ADVANCED CYCLONE SYSTEMS S. A. (ACS)Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ACS :

  • Advanced Cyclone Systems S. A. (ACS)
  • dust collector
  • mechanical shaker cleaning dust collector
  • high-efficiency dust collector
  • dust collector with electrostatic separator
  • inertial separator dust collector
  • electrostatic dust collector
  • inertial separator dust collector / reverse air cleaning / high-efficiency
  • inertial separator dust collector / mechanical shaker cleaning
  • electrostatic dust collector / reverse air cleaning / with electrostatic separator


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top