IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems

IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems

Theo tiêu chuẩn IEC, ngôn ngữ lập trình hệ thống tự động hóa công nghiệp được chuẩn hóa sẽ bao gồm 5 ngôn ngữ:


Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top