INVERTEK OPTIDRIVE ECO PUMP

Biến tần Invertek Optidrive ECO Pump | www.vietmatic.comPUMP CONTROL
Energy efficient pumping with OPTIFLOW

0.75kW–250kW / 1HP–350HP
200–600V Single & 3 Phase Input


Mã đặt hàng biến tần Invertek Optidrive ECO Pump:
 • ODV-3-220043-1F1#
 • ODV-3-220070-1F1#
 • ODV-3-220105-1F1#
 • ODV-3-220043-3F1#
 • ODV-3-220070-3F1#
 • ODV-3-220105-3F1#
 • ODV-3-320180-3F1#
 • ODV-3-320240-3F1#
 • ODV-3-320300-3F1#
 • ODV-3-420300-3F1#
 • ODV-3-420460-3F1#
 • ODV-3-520610-3F1#
 • ODV-3-520720-3F1#
 • ODV-3-520900-3F1#
 • ODV-3-621100-3F1#
 • ODV-3-621100-3F1#
 • ODV-3-621500-3F1#
 • ODV-3-621500-3F1#
 • ODV-3-621800-3F1#
 • ODV-3-621800-3F1#
 • ODV-3-722020-3F1#
 • ODV-3-722480-3F1#
 • ODV-3-240022-3F1#
 • ODV-3-240041-3F1#
 • ODV-3-240058-3F1#
 • ODV-3-240095-3F1#
 • ODV-3-240140-3F1#
 • ODV-3-340140-3F1#
 • ODV-3-340180-3F1#
 • ODV-3-340240-3F1#
 • ODV-3-340300-3F1#
 • ODV-3-440300-3F1#
 • ODV-3-440390-3F1#
 • ODV-3-440460-3F1#
 • ODV-3-540610-3F1#
 • ODV-3-540720-3F1#
 • ODV-3-540900-3F1#
 • ODV-3-641100-3F1#
 • ODV-3-641100-3F1#
 • ODV-3-641500-3F1#
 • ODV-3-641500-3F1#
 • ODV-3-641800-3F1#
 • ODV-3-641800-3F1#
 • ODV-3-642020-3F1#
 • ODV-3-742020-3F1#
 • ODV-3-742400-3F1#
 • ODV-3-743020-3F1#
 • ODV-3-843700-3F1#
 • ODV-3-844500-3F1#
 • ODV-3-260021-301#
 • ODV-3-260031-301#
 • ODV-3-260041-301#
 • ODV-3-260065-301#
 • ODV-3-260090-301#
 • ODV-3-360120-301#
 • ODV-3-360170-301#
 • ODV-3-360220-301#
 • ODV-3-460220-301#
 • ODV-3-460280-301#
 • ODV-3-460340-301#
 • ODV-3-460430-301#
 • ODV-3-560540-301#
 • ODV-3-560650-301#
 • ODV-3-660780-301#
 • ODV-3-661050-301#
 • ODV-3-661300-301#
 • ODV-3-661500-301#

Nhà sản xuất: Invertek Drives


Đăng nhận xét Blogger

 
Top