DALSA


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Dalsa:

 • CAD software
 • camera
 • software
 • detector
 • acquisition card
 • infrared camera
 • profilometer
 • vision sensor
 • smart camera / for the automotive industry / for the glass industry / for the metallurgical industry
 • imaging software / interface / image acquisition / industrial
 • X-ray detector / cable / speed / CMOS


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top