DAYOPTICS, INC.


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Dayoptics:

 • ball lens element
 • prism
 • optical filter
 • lens element
 • optical window
 • laser lens element
 • beam splitter
 • crystal
 • Cr-doped yttrium aluminum garnet (Cr:YAG) crystal / optical
 • Glan-Taylor polarizer / UV / visible / IR
 • Rochon polarizer / UV / visible / IR


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top