CADDOCK ELECTRONICS


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Caddock:

 • resistor
 • power resistor
 • wire-wound resistor
 • resistor array
 • precision resistor
 • thick-film resistor
 • thin-film resistor
 • high-voltage resistor
 • thin-film resistor / ceramic-housed / voltage / high-accuracy
 • wire-wound resistor / ceramic-housed / high-voltage / precision
 • thick-film resistor / board-mount / voltage divider


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top