CAMECA


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu CAMECA:

 • spectrometer
 • microscope
 • mass spectrometer
 • laboratory microscope
 • scanning probe microscope
 • electron probe microanalyzer (EPMA)
 • 3D microscope
 • near field probe microscope
 • mass spectrometer / secondary ion mass / for analysis / high-resolution
 • scanning probe microscope / for research / 3D
 • electron probe microanalyzer (EPMA)


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top