C-CIT SENSORS AG


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu C-CIT:

  • receiver
  • radio transmitter
  • tester
  • insulation tester
  • food oil tester
  • wireless receiver
  • electrical insulation tester
  • radio remote control receiver
  • glucose biosensor / glutamate / for bioreactor / real-time
  • glucose biosensor / glutamate / for bioreactor / real-time


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top