Khai báo cấu hình kết nối cho PLC và HMI SmartPLC S7-200 Smart mà các màn hình HMI Siemens Smart Line được Siemens phát triển riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc.

Phần mềm thiết kế đồ họa cho HMI Smart Line là WinCC Flexible Smart chỉ có ngôn ngữ là tiếng Trung.
Điểm qua một số model của dòng Smart Line:
- 7": Smart 700, Smart 700 IE, Smart 700 IE V3, Smart 700 IE V3 Portrait.
- 10": Smart 1000, Smart 1000 IE, Smart IE V3, Smart 1000 IE V3 Portrait.

Các bước để tạo connection truyền thông giữa PLC S7-200 Smart và HMI Smart Line:

- Tạo Project cho màn hình HMI tương ứng.


- Vào phần connection -> Creat connection -> Chọn PLC tương ứng.
Hiện tại, các HMI dòng Smart Line của Siemens hỗ trợ một số PLC như LOGO!, Mitsubishi, Modicon (Schneider), S7-200/ S7-200 Smart, Omron.


- Chọn cổng kết nối vật lý giữa PLC và HMI là Ethernet.


- Khai báo địa chỉ IP thực tế của PLC S7-200 Smart và HMI Smart.
Ví dụ: HMI - 192.168.0.1, PLC-192.168.0.2


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top