Hướng dẫn upload chương trình và cấu hình S7-400
Các bước để tải về (upload) chương trình từ PLC Siemens S7-400 về máy tính:
1. Kết nối vật lý PC và PLC (Phổ biến là cáp MPI/DP hoặc Ethernet).
2. Cài đặt cấu hình PG Interface theo kết nối thực tế.
3. Chọn Upload from Station to PG ... để bắt đầu quá trình upload.
4. Lựa chọn PLC có trong Nodes mạng. Nếu có nhiều PLC trong cùng 1 mạng, hãy chọn đúng PLC muốn Upload.
5. Kiểm tra lại chương trình (Program) và cấu hình (Hardware) của PLC S7-400 sau khi quá trình Upload hoàn tất.

Hướng dẫn upload PLC Siemens SIMATIC S7 400 từng bước bằng hình ảnh:
- Kết nối cáp với PLC và PC
(Hình ảnh minh họa là PLC S7-400 CPU412)


- Tạo 1 Project trống để chứa chương trình S7-400 upload về


- Cài đặt PG/PC Interface theo cáp kết nối thực tế đang sử dụng
(Hình ảnh minh họa là đang sử dụng cáp USB PC Adapter)


-   Từ thanh Menu -> PLC -> Upload Station to PG ...


- Chọn đúng PLC từ Node Adress cần tải chương trình về và chọn OK


- Quá trình upload chương trình PLC bắt đầu khởi chạy- Chương trình phần cứng và phần mềm được lưu trữ vào Project sau khi quá trình Upload hoàn tất.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top