Kết nối Beckhoff EK1100 với PLC Omron NX1P2 qua cổng EtherCAT


1. Thêm file ESI vào thư viện Sysmac Studio
Trong phần "Configuration and Setup" chọn mạng "EtherCAT", click chuột phải lên biểu tượng PLC để vào thư viện ESI (Display ESI Library)


Chọn "Install ... ) để chọn file ESI của Beckhoff EK1100 và cài đặt.


Nếu quá trình cài đặt thành công, trong thư viện thiết bị EtherCAT, sẽ có list các thiết bị EK1100 như hình ảnh ảnh minh họa bên dưới.


2. Khai báo cấu hình phần cứng theo thực tế
Ví dụ, một hệ EtherCAT bao gồm:
- PLC Omron NX1P2 đóng vai trò là Master
- Coupler Beckhoff EK100
- Các module Beckhoff bao gồm EL2889, EL1889, EL3054, EL3204


3. Download chương trình xuống PLC và Online để kiểm tra


Ghi chú: 
Hướng dẫn thực hành lập trình PLC Omron dòng NX và NJ sử dụng hình ảnh minh họa và chương trình thử nghiệm được thực hiện trên phần mềm và phần cứng như mô tả bên dưới:
  • Máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 64bit
  • Phần mềm lập trình Omron Sysmac Studio bản V1.47 64bit
  • PLC Omron NX1P2

Xem thêm:
>> Hướng dẫn lập trình PLC dòng NX/ NJ cho người mới bắt đầu
>> Bộ điều khiển khả trình (PLC) Omron NX1P2 - EtherNet IP, EtherCAT


Đăng nhận xét Blogger

 
Top