Omron  NX-ID5342

16 Digital Inputs, Standard speed, NPN 24 VDC, screwless push-in connector, 12 mm wide


Nhà sản xuất: Omron
Chức năng: Mở rộng vào số (DI) cho PLC dòng NX
Mã đặt hàng: NX-ID5342

Một số module mở rộng khác cùng dòng:

 • NX-ID3317
 • NX-ID3343
 • NX-ID3344
 • NX-ID3417
 • NX-ID3443
 • NX-ID3444
 • NX-ID4342
 • NX-ID4442
 • NX-ID5342
 • NX-ID5442
 • NX-ID5142-1
 • NX-ID5142-5
 • NX-ID6142-5
 • NX-ID6142-6
 • NX-IA3117
 • NX-OD2154
 • NX-OD2258
 • NX-OD3121
 • NX-OD3153
 • NX-OD3256
 • NX-OD3257
 • NX-OD3268
 • NX-OD4121
 • NX-OD4256
 • NX-OD5121
 • NX-OD5256
 • NX-OD5121-1
 • NX-OD5256-1
 • NX-OD5121-5
 • NX-OD5256-5
 • NX-OD6121-5
 • NX-OD6256-5
 • NX-OD6121-6
 • NX-OC2633
 • NX-OC2733
 • NX-OC4633
 • NX-MD6121-5
 • NX-MD6256-5
 • NX-MD6121-6                                    Đăng nhận xét Blogger

                                     
                                    Top