Siemens S7-200 SMART: PLC device configuration

"System block" cung cấp khai báo cấu hình cho CPU S7-200 SMART, bo tín hiệu và module mở rộng.

Lưu ý:

Các dòng CPU bao gồm CPU CR20s, CPU CR30s, CPU CR40s, and CPU CR60s không hỗ trợ bo hay module mở rộng.


1. Từ cây danh mục "Main", chọn mục System Block để vào cấu hình cho PLC S7-200 SMART


2. Trong mục System block, khai báo các bo, module chức năng tương ứng theo thực tế.
Note: Địa chỉ cổng vào/ra, vùng nhớ sẽ được cập nhật tự động và cố định, không thể thay đổi.Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top