Upload chương trình SIMATIC S7-200 SMART

1. Từ thanh công cụ Menu, chọn Upload


2. Chọn kiểu kết nối PLC-PC theo thực tế tương ứng


3. Chọn OK sau khi máy tính đã tìm thấy PLC S7-200 SMART


4. Bấm Upload5. Sau khi quá trình Upload chương trình PLC hoàn tất sẽ hiển thị các chương trình trên giao diện phần mềm lập trình.
Từ đây, Project có thể chỉnh sửa và online như chương trình bình thường.Đăng nhận xét Blogger

 
Top