Các tập lệnh hỗ trợ lập trình truyền thông PLC S7-200 SMART


1. Lệnh PUT và GET: Truyền và nhận dữ liệu qua cổng Ethernet

Lệnh PUT và GET dùng để truyền thông giữa PLC Siemens SIMATIC S7-200 SMART với thiết bị khác qua đường truyền ethernet.

Lưu ý: Các dòng CPU CR20s, CPU CR30s, CPU CR40s, and CPU CR60s không có cổng Ethernet và sẽ không hỗ trợ các tập lệnh này cũng như các truyền thông qua cổng Ethernet.2. Lệnh truyền (XMT) và nhận (RCV) dữ liệu bằng cổng RS232/RS485

Lệnh XMT và RCV có thể sử dụng để truyền thông giữa PLC S7-200 SMART với thiết bị (hoặc PLC khác) thông qua cổng Port 0 (Có sẵn trên CPU) hoặc bo truyền thông gắn thêm CM01.

Lưu ý: Các dòng CPU CR20s, CPU CR30s, CPU CR40s, and CPU CR60s không hỗ trợ các bo tín hiệu gắn thêm.3. Các lệnh truyền thông OUC (Open User Communications)

● TCON: Mở cổng truyền thông  UDP, TCP, or ISO-on-TCP (RFC 1006) kết nối PLC S7-200 SMART CPU với thiết bị khác.
● TSEND, TRCV: Truyền và nhận dữ liệu.
● TDCON: Ngắt kết nối.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top