Các lệnh so sánh trong PLC S7-200 SMART

1. Các lệnh so sánh giá trị số
Sáu kiểu so sánh giá trị được hỗ trợ trong PLC S7-200 SMARTbao gồm:
  • == : So sánh ngang bằng
  • <> : So sánh khác
  • >= : Lớn hơn hoặc bằng
  • <= : Nhỏ hơn hoặc bằng
  • >   : Lớn hơn
  • <   : Nhỏ hơn2. Các lệnh so sánh ký tự
Hai kiểu so sánh chuỗi ký tự trong PLV S7-200 SMART :
  • ==S : Giống nhau
  • <>S : Khác nhau


Đăng nhận xét Blogger

 
Top