Upload/ Download chương trình PLC Schneider Modicon TM258
Note: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
- Phần mềm Schneider Somachine V4.3
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Schneider Modicon M258 (Mã  TM258LF42DT)


Đăng nhận xét Blogger

 
Top