Hướng dẫn download cấu hình và chương trình PLC xuống Beckhoff CX9000


1. Kết nối PC với CX9000 theo hướng dẫn ở link bên dưới:

2. Download cấu hình (configuration) từ PC xuống CX9000
Trong phần mềm TwinCAT 2 - System Manager, chọn "Activate configuration"


- Chọn 'OK' khi được hỏi (Cấu hình cũ sẽ bị ghi đè lên)


- Chọn 'OK' để chuyển CX9000 sang chế độ 'Run Mode'

Vậy là đã hoàn thành quá trình nạp cấu hình mới xuống Beckhoff CX9000, CX sẽ được đặt và chế độ 'Run Mode' và chạy chương trình như bình thường. 

3. Download chương trình PLC từ PC xuống CX9000
- Trong phần mềm TwinCAT PLC Control, login để đăng nhập vào CX9000.
- Sau đó chọn Source code download hoặc Creatboot project.
  • Source code download: Nạp chương trình vào CX9000 và tạo 1 file 'source.dat' vào bộ nhớ.
  • Creatboot project: Nạp chương trình vào boot của CX9000.Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top