Lỗi khi upload chương trình PLC từ CX9000 về máy tínhTrong một số trường hợp nhất định, việc upload chương trình từ CX9000 về PC không hề dễ dàng và có thể phát sinh lỗi.

Một trong lỗi có thể gặp phải khi tải chương trình PLC của CX9000 là lỗi đọc file "source.dat" với nội dung đầy đủ như sau:

"Error: The last online service has not been executed correctly !
Service number: 49, Error number: 0
File 'source.dat' could not be read. "

Hướng dẫn khắc phục lỗi "File 'source.dat' could not be read. ": Đang cập nhật ... !

Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top