Upload chương trình PLC từ Beckhoff CX9000 về PC


1. Kết nối PC với CX9000 theo hướng dẫn ở link bên dưới:

2. Mở mục "PLC Control" từ menu của TwinCAT 2

3. Chọn Open từ PLC
Mở file chương trình PLC từ CX9000

4. Chọn "Run-Time System"

Click vào CPU ARM khi sử dụng với Beckhoff CX9000


5. Upload chương trình PLC từ CX về máy tính

Sau khi chương trình PLC đã được Upload về PLC, có thể tùy ý Online, chỉnh sửa, lưu trữ và download ngược lại vào CX.Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top