Kết nối PC với Beckhoff CX9000 qua cổng Ethernet (X001 / X002)

1. Kết nối PC và CX9000 bằng cáp LAN qua cổng X001 hoặc X002 đều được.


2. Mở phần mềm TwinCAT 2 - System Manager
Từ thanh công cụ TwinCAT trên thanh Taskbar của Windows, click chuột phải để mở ra menu có chứa "System Manager"


3. Vào mục "Chose Target ... "
Vào mục SYSTEM - Configuration -> Local ... -> Chose Target để chọn Beckhoff CX9000 theo thực tế.


4. Tìm kiếm thiết bị CX bằng cách quét bằng công cụ "Broadcast Search"
- Bấm chọn "Search (Ethernet) "

- Bấm chọn "Broadcast Search " để tìm kiếm thiết bị Beckhoff CX, click chọn thiết bị tương ứng để tạo kết nối (route)


5. Nhập thông tin để đăng nhận vào Beckhoff CX9000
Mặc định:
  • User name: Administrator
  • Password: 1


6.  Chọn thiết bị để kết nối với máy tính
Sau khi đăng nhập và tạo được 1 router như các bước từ 1 đến 5, chúng ta đã có 1 router để sẵn sàng kết nối vào Beckhoff CX. Click chọn thiết bị CX tương ứng và chọn OK.

Sau khi đã chọn được System CX9000, nếu kết nối giữa PC và CX9000 thông suốt, sẽ  hiển thị biểu tượng ở góc dưới cùng, bên phải như bên dưới. Bao gồm Tên, địa chỉ và trạng thái của CX.


Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top