Hướng dẫn upload cấu hình (configuration) từ CX9000 về máy tính (PC)Cấu hình của Beckhoff CX9000 khai báo trong phần mềm TwinCAT 2 sẽ gồm có 1 số mục cơ bản như:
  • SYSTEM - Configuration
  • PLC - Configuration
  • I/O - Configuration

1. Kết nối PC với CX9000 theo hướng dẫn ở link bên dưới:2. Chọn mục "Open from target" để mở file configuration từ CX9000


3. Lưu, nạp, online hoặc chỉnh sửa tùy ý sau khi file cấu hình đã được load về máy tính
Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top