Hướng dẫn sử dụng Beckhoff EtherCAT EK1100, EK1110, EL1809, EL1889, EL2809, EL2889, ...


1. Khai báo cấu hình phần cứng mạng EtherCAT cho các modules và thiết bị theo thực tế

- Trong phần mềm Sysmac Studio => Configurations and setup => EtherCAT, khai báo các modules Beckhoff EK1100, EK1110, EL1809, EL1889, EL2889, ...

Note: PLC Omron NX1P2 sẽ là Master.


2. Gắn các ngõ ra vật lý theo các biến để sử dụng trong chương trình

- Sysmac Studio => I/O Map


3. Viết chương trình đơn giản và chạy thử

- Chương trình xuất ngõ ra tại các cổng Beckhoff EL2889


4. Download chương trình xuống PLC và chạy thử

- Beckhoff EK1100/ EK1110


- Beckhoff EL1809, EL1889, EL2889
Đăng nhận xét Blogger

 
Top