Hướng dẫn Bekhoff Profibus BK3150

1. Khai báo mạng Profibus

- Trong phần mềm TIA Portal, khai báo PLC và các phần tử mạng Profibus Bekhoff BK3150, Siemens ET200SP, và WAGO 750-323.

- Note: PLC Siemens S7-300 CPU318-2DP làm Master của mạng Profibus


2. Khai báo từng modules chức năng cho trạm Profibus Beckhoff BK3150

- Chọn mã module chức năng phù hợp theo thực tế từ thanh công cụ Hardware Catalogues


3. Viết chương trình đơn giản để chạy thử BK3150


4. Download chương trình xuống PLC Siemens CPU318-2DP và chạy thử


Xem thêm:Đăng nhận xét Blogger

 
Top