Hướng dẫn Siemen ET200S IM151-1 Profibus


1. Khai báo cấu hình mạng cho PLC S7-300 và Module ET200S truyền thông Profibus

- Trong phần mềm STEP 7 Manager, khai báo mạng Profibus và địa chỉ.2. Khai báo các module thành phần của IM151-1 theo thực tế

- Lưu ý phần địa chỉ, sau này sẽ dùng trong chương trình như địa chỉ của PLC Siemens thông thường.


3. Viết chương trình ngắn để test thử

- Viết chương trình như thông thường, sử dụng các địa chỉ của ET200S như hiện ở mục 2


4. Chạy thử và kiểm tra

- Module truyền thông ET 200S Profibus - 6ES7151-1AA03-0AB0

Đăng nhận xét Blogger

 
Top