Hướng dẫn sử dụng trạm I/O WAGO Profibus


1. Cấu hình mạng Profibus
- Trong phần mềm TIA Portal, cấu hình mạng Profibus bao gồm PLC Siemens S7-300 (Master) và WAGO 750-323 (Salve).


2. Khai báo cấu hình phần cứng cho trạm I/O WAGO Profibus
- Khai báo các module chức năng theo thực tế. Chỉnh sửa địa chị In/out (nếu cần).


3. Viết chương trình
- Viết chương trình theo yêu cầu thực tế, địa chỉ ngõ vào ra của WAGO được cấu hình ở mục 2


4. Download chương trình xuống PLC và chạy thử
- Chương trình chạy thử là WAGO 750-323, các mã khác như WAGO 750-303, 750-333, 750-343, ... áp dụng tương tự.


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top