Wago Controllers


Bộ điều khiển Wago

Hiệu suất và sẵn có tối ưu cho máy móc và thiết bị: Nhờ hiệu năng siêu cao, tiêu thụ điện năng thấp, nhiều giao diện, thiết kế tiết kiệm không gian và độ tin cậy cao, các bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC) thân thiện với người dùng của WAGO là giải pháp tự động hóa tiết kiệm chi phí cho nhiều ứng dụng.

Những lợi ích cho bạn:
  • Có thể lập trình bằng e!COCKPIT (CODESYS V3) và CODESYS V2
  • Không phụ thuộc vào trường mạng - hỗ trợ cho các giao thức trường mạng phổ biến nhất và các tiêu chuẩn ETHERNET (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, CANopen và nhiều hơn nữa) và các giao diện (RS-485/RS-232, ...)
  • Công suất tính toán có thể mở rộng, từ bộ điều khiển trường mạng đến các bộ điều khiển PFC100 và PFC200
  • Kết hợp lý tưởng với Hệ thống I/O WAGO 750: hơn 500 mô-đun khác nhau cho độ linh hoạt và tính đa năng cao nhất
  • Cũng được sử dụng trong môi trường cực đoan


Phần mềm lập trình PLC Wago:

Một số dòng PLC Wago phổ biến:
Controller DeviceNet

Controller MODBUS
RS-485; 19,2 kBd

Controller MODBUS
RS-232; 19,2 kBd

Controller MODBUS
RS-485; 115,2 kBd

Controller MODBUS
RS-485; 115,2 kBd

Controller MODBUS
RS-485; 115,2 kBd; Ext. Temperature

Controller MODBUS
RS-232; 115,2 kBd

Controller LonWorks®

Controller EtherNet/IP

Controller BACnet MS/TP

Controller BACnet/IP

Controller BACnet/IP

Controller BACnet/IP
ECO

Controller BACnet/IP
4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

Controller BACnet/IP
4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; ECO

Controller PROFIBUS Slave

Controller PROFIBUS Slave
Ext. Temperature

Controller CANopen
128/64 KB Program/RAM; MCS

Controller CANopen
640/832 KB Program/RAM; MCS

Controller CANopen
128/64 KB Program/RAM; D-Sub

Controller CANopen; 640/832 KB Program/RAM; D-Sub

Controller ETHERNET

Controller ETHERNET; 1st Generation

Controller ETHERNET; 1st Generation; ECO

Controller KNX IP

Controller ETHERNET; 3rd Generation; ECO

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO

Controller ETHERNET; 2nd Generation; RS-232

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Ext. Temperature

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

Controller ETHERNET; 3rd Generation

Controller ETHERNET; 3rd Generation; Media Redundancy

Controller flexROOM®

Controller flexROOM®; FG8
DISCONTINUED

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy; Ext. Temperature

Controller KNX IP

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-000
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-001
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-002
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-891
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-893
Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

Đăng nhận xét Blogger

 
Top