Fastwel CPM702: Programmable controller


Bộ điều khiển có thể lập trình Fastwel CPM702

Bộ điều khiển có thể lập trình CPM723 được thiết kế để thực hiện các ứng dụng về thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và điều khiển được phát triển trong môi trường lập trình CODESYS V3.

Khả năng giao tiếp của các bộ điều khiển CPM711 / CPM712 / CPM713 / CPM723 có thể dễ dàng mở rộng bằng cách kết nối các mô-đun giao diện RS-485 (NIM741) và RS-232C (NIM742) vào giao diện FBUS.

Để thực hiện các giao thức trao đổi người dùng thông qua các mô-đun NIM741 và NIM742 trong các ứng dụng CoDeSys, thư viện hệ thống FastwelSysLibCom.lib có thể được sử dụng. Ngoài ra, các chức năng giao tiếp có thể được bổ sung bằng cách sử dụng thư viện FastwelModbusServer.lib sẵn có để sử dụng Modbus Server.

Tùy thuộc vào phiên bản, các bộ điều khiển hỗ trợ các giao thức truyền dữ liệu CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1, DNP3, IEC60870-5-104. Nhờ môi trường phát triển tích hợp, ngoài các chức năng tiêu chuẩn về thu thập dữ liệu và trao đổi dữ liệu qua mạng, bộ điều khiển CoDeSys còn có khả năng thực hiện các chương trình công nghệ ứng dụng. Mạch giao diện mạng được cách điện galvanic với mạch nội bộ của bộ điều khiển.

Các bộ điều khiển mạng CPM71x có khả năng chạy các chương trình ứng dụng (ứng dụng) thực hiện các thuật toán cho việc thu thập dữ liệu, xử lý và điều khiển, được phát triển bằng môi trường lập trình CoDeSys 2.3 đã được điều chỉnh.

Mã hiệu PLC Fastwel:
 • CPM701
 • CPM702
 • CPM703
 • CPM704
 • CPM711 
 • CPM712 
 • CPM713 
 • CPM723
Mô-đun I/O cho PLC Fastwel:
 • DIM715
 • DIM717
 • DIM760
 • DIM761
 • DIM762
 • DIM764
 • DIM765
 • DIM766
 • DIM711
 • DIM712
 • DIM713
 • DIM718
 • DIM719
 • DIM763
 • AIM730
 • AIM731
 • AIM721
 • AIM722
 • AIM723
 • AIM724
 • AIM725
 • AIM726
 • AIM727
 • AIM728
 • AIM729
 • AIM791
 • AIM792
 • OM750
 • OM751
 • OM752
 • OM753
 • OM755
 • OM756
 • OM757
 • OM758
 • OM759
 • NIM741
 • NIM742
 • NIM745-01
 • NIM745-02

Hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng thiết bị tại thị trường Việt Nam:
MATIC Automation Technology Co., Ltd


Đăng nhận xét Blogger

 
Top