Hướng dẫn truyền thông S7 1200 với S7 300 thông qua CP343-1Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

  • PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
  • PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1217. S7-300 SIMATIC CPU 315
  • Mô-đun truyền thông cho PLC S7-300 CP 343-1
  • Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.

Các bước thực hiện:
  • Bước 1: Khai báo cấu hình phần cứng cho S7-1200 và S7-300 như thông thường
  • Bước 2: Trong phần Network view, tạo một kết nối S7 connection cho PLC S7-300 và S7-1200
  • Bước 3: Viết hàm PUT/ GET để trao đổi dữ liệu giữa 2 PLC
  • Bước 4: Viết chương trình cho S7-300 và S7-1200 như thông thường
  • Bước 5: Downlaod chương trình xuống PLC và chạy thử

Xem hướng dẫn chi tiết: 

Đăng nhận xét Blogger

 
Top