IFM AC1005 - AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC


Nhà sản xuất: ifm

Mã đặt hàng: AC1005

Tiêu chuẩn mạng truyền thông: Asi, Profibus

Xem thêm:

Video tham khảo thêm về mạng ASi:
  • Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-300 với Bihl+Wiedemann, Pepperl+Fuchs và ifm mạng ASi

  • Mạng truyền thông công nghiệp ASi | Siemens, Pepperl+Fuchs, ifm, Bihl+Wiedemann, ...

Đăng nhận xét Blogger

 
Top