Beckhoff EL6692 | Terminal EtherCAT, giao diện truyền thông, cầu nối EtherCAT


Terminal cầu nối EtherCAT EL6692 cho phép trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các chuỗi EtherCAT với các master khác nhau. Nó cũng cho phép đồng bộ hóa đồng hồ phân tán của các chuỗi cá nhân. Nguồn cung cấp trên phía chính (E-bus) được cung cấp từ E-bus, trên phía phụ (RJ45) thông qua một kết nối bên ngoài. Nếu sử dụng nhiều EL6692, luồng dữ liệu đến các terminal ở phía bên kia vẫn có thể tiếp tục trong trường hợp cung cấp nguồn gặp sự cố ở một bên. Terminal cầu nối cũng có thể được sử dụng để tích hợp một hệ thống PC phụ như một EtherCAT slave.


Trao đổi dữ liệu giữa các mạng EtherCAT có thể được triển khai với các thành phần của Beckhoff theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu hệ thống đa dạng. Do đó, các khả năng cũng nên được kiểm tra với các "sản phẩm tương tự" được liệt kê bên dưới, các thẻ fieldbus FCxxxx hoặc giao diện B110 trên các PC nhúng CX khác nhau.


Một số mã hàng Beckhoff được sử dụng phổ biến:
Đăng nhận xét Blogger

 
Top