CX8093 | Máy tính nhúng với thiết bị PROFINET
CX8093 là một hệ thống điều khiển với giao diện thiết bị PROFINET RT. Giao diện PROFINET được thiết kế dưới dạng switch 2 cổng để thực hiện việc kết nối chuỗi dây nối daisy-chain. Các terminal K-bus hoặc E-bus có thể được kết nối theo yêu cầu; CX8093 tự động nhận diện loại hệ thống I/O được kết nối trong giai đoạn khởi động. Hệ thống điều khiển được lập trình bằng TwinCAT thông qua giao diện fieldbus hoặc giao diện Ethernet bổ sung.

Một số mã hàng Beckhoff được sử dụng phổ biến:
Đăng nhận xét Blogger

 
Top