B&R Automation Studio cho PLC B&R 2003, 2005, 2010, ...

Phần mềm B&R Automation Studio

Phần mềm B&R Automation Studio hỗ trợ một số PLC, HMI, Controller như:

 • B&R 2003
 • B&R 2005
 • B&R 2010
 • B&R Power Panel
 • IPC5000
 • IPC2000
 • ACOPOS
 • X20
 • APC/PPC

Hình ảnh minh họa: Kết nối B&R Automation Studio với PLC B&R 2005 qua cổng IF681

Yêu cầu về:
 • Phần mềm B&R Automation 
 • PLC B&R 2005 và các module

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng. 

Xem thêm:

Hệ thống mô-đun và PLC B&R 2005:

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top