B&R 3BP150.41 | 2005 backplane module, 15 slots, with backup battery

Nhà sản xuất: B&R

Mã đặt hàng: 3BP150.41

Hệ thống mô-đun và PLC B&R 2005:Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top