B&R 3DO479.6 |2005 digital output module, 

16 transistor outputs 24 VDC, 0.5 A, 2 electrically isolated output groups, order 1x terminal block TB170 separately!

Nhà sản xuất: B&R

Mã đặt hàng: 3DO479.6

Hệ thống mô-đun và PLC B&R 2005:


Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top