Schneider LMC20 - Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC


Thông tin chính:
  • Range Of Product Lexium Controller
  • Product Or Component Type Motion servo drive controllers
  • Component Name LMC
  • Type Of Polarization 10 kOhm for Modbus protocol
Thông tin thêm:

Schneider LMC bao gồm một số model như: LMC10, LMC20, LMC20A1307, LMC20A1309

Phần mềm lập trình PLC Schneider Lexium LMC 10, LMC 20 và LMC 20A130

Video Schneider Lexium LMC và phần mềm Motion Pro

  • PC vs LMC 20 | Kết nối online chương trình PLC Schneider Motion Lexium


  • Kết nối máy tính với Schneider PacDrive LMC 100/101C/106/201/216C

Đăng nhận xét Blogger

 
Top