Đồng hồ LED treo tường 3D -  2 màu sắc LED cài đặt được.
Led màu vàng
Led màu vàng
LED màu trắng
LED màu trắng
2 màu LED trên cùng một sản phẩm
2 màu LED trên cùng một sản phẩm
Đồng hồ LED treo tường 3D và các tính năng cơ bản
Đồng hồ LED treo tường 3D và các tính năng cơ bản
2 màu LED tùy chọn
2 màu LED tùy chọn
Dùng nguồn 5V USB và Pin lưu giờ
Dùng nguồn 5V USB và Pin lưu giờ
Kích thước đồng hồ
Kích thước đồng hồ
3 mức độ sáng tùy chọn
3 mức độ sáng tùy chọn
Tự động giảm độ sáng khi về đêm
Tự động giảm độ sáng khi về đêm

Đăng nhận xét Blogger

 
Top