300,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng (ampe) và áp (volt) 1 chiều điện tử - 20A, 100VDC

Dùng để đo cùng lúc điện áp và dòng điện trên cũng 1 thiết bị, hiển thị LED điện tử.
Có thể đo được dòng lên tới 20A và điện áp một chiều lên đến 100V.

Đồng hồ đo Volt, ampe 2 trong 1 điện tử
Đồng hồ đo Volt, ampe 2 trong 1 điện tử
Mặt trước của đồng hồ đo
Mặt trước của đồng hồ đo
Đồng hồ đo và dây cấp nguồn
Đồng hồ đo và dây cấp nguồn
Mặt sau của đồng hồ
Mặt sau của đồng hồ
Ngõ kết nối với tải cần đo
 Ngõ kết nối với tải cần đo
Mặt hiển thị điện tử - Hiển thị giá trị đo Volt và ampe
Mặt hiển thị điện tử - Hiển thị giá trị đo Volt và ampe

Đăng nhận xét Blogger

 
Top