Hướng dẫn khắc phục lỗi "Online: The connection to the target module cannot be established (33:16662) "
Lỗi The connection to the target module cannot be established


Trong quá trình Upload chương trình từ PLC Siemens S7 về máy tính (PG), có thể sẽ xảy ra lỗi không thể kết nối được Module CPU với thông báo như trên. Dưới đây là một số gợi ý giúp khắc phục lỗi "Online: The connection to the target module cannot be established" :

  1. Kiểm tra cáp kết nối giữa PLC và CPU.
  2. Kiểm tra phần cấu hình truyền thông tương ứng trong mục "Set PC/PG Interface ... "
  3. Hãy chắc chắn rằng CPU S7 hoạt động bình thường.
Sau khi đã rà soát lại như các mục ở trên, có thể test chức năng bằng cách sử dụng "Accessible Nodes" trong phần mềm SIMATIC Manager. Nếu kết nối với PLC bình thường và xem online chương trình được nhưng lỗi (33:16662) khi upload chương trình PLC về PG vẫn còn hãy thực hiện lại bước sau: Chọn địa chỉ Module là [Rack: 0 | Slot 0] như hình ảnh bên dưới:
Chọn địa chỉ Module CPU của PLC [Rack 0 | Slot 0]Một số ảnh chụp màn hình chương trình sau khi khắc phục lỗi xong.
Upload chương trình từ PLC S7 400 về PG

Chương trình sau khi Upload về PG xong, có thể tùy ý lưu trữ và chỉnh sữa


Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top