Chế độ chạy Preset cho phép biến tần chạy nhiều cấp tốc độ cố định bằng tín hiệu điều khiển ngoài một cách tự động.
Lưu ý:  Hướng dẫn bên dưới được áp dụng cho hầu hết tất cả các biến tần của hãng Danfoss như VLT 2800, VLT 500, Midi Drive, Micro Drive, ... Chỉ khác tham số cài đặt (Pr. = Parameter).

Ví dụ:
Điều kiện 1 => Biến tần chạy ở tần số 25Hz.
Điều kiện 2 => Biến tần chạy ở tần số 50Hz.
Điều kiện 3 => Biến tần chạy ở tần số 75Hz.
Điều kiện 4 => Biến tần chạy ở tần số 100Hz.

Giải pháp gợi ý: Sử dụng 3 chân tín hiệu DI 18, 32, 33 của biến tần để chạy chế độ Preset.
Với chức năng:
Chân 18 = Tín hiệu Start
Chân 32 = tín hiệu preset bit 0
Chân 33 = tín hiệu preset bit 1
Bảng thông số cài đặt đối với biến tần Danfoss dòng Midi Drive và Micro Drive:
Sơ đồ nối dây tín hiệu và cài đặt tham số biến tần (Pr. ) tương ứng


Cài đặt thêm: 
- Minimum Reference = 0Hz (Tương ứng 0%)
- Maximum Reference = 100Hz (Tương ứng 100%)

Nguyên lý hoạt động:Khi tín hiệu chân 18 = 1 (Tiếp điểm 12 và 18 đóng), Tần số của biến tần sẽ OUT theo bảng sau:
Bảng cài đặt tần số Preset tương ứng với điều kiện điều khiển ngoài

 

Chỉ quan tâm đến trạng thái của DI 32, 33 tương ứng:
DI 32 = Bit 0
Di 33 = Bit 1
ON = 1, OFF = 0.
Preset ref. 0 = 25% (Tương ứng 25Hz)
Preset ref. 1 = 50% (Tương ứng 50Hz)
Preset ref. 2 = 75% (Tương ứng 75Hz)
Preset ref. 3 = 100% (Tương ứng 100Hz)

Đăng nhận xét Blogger

 
Top