Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển SSR tuyến tính 3 pha CARLO GAVAZZI RGC2P, RGC3P

Bộ điều khiển SSR tuyến tính hỗ trợ tín hiệu điều khiển dòng/ áp RGC2P, RGC3P của thương hiệu Carlo Gavazzi phù hợp cho các tải là bóng đèn/ điện trở của các hệ thống gia nhiệt công suất lớn thường ứng dụng cho việc điều khiển nhiệt độ các hệ hở.
Nguyên lý điều khiển công suất của SSR của RGC2P và RGC3P
Nguyên lý điều khiển công suất của SSR của RGC2P và RGC3P
Sơ đồ nối điện phần động lực (tải)
Sơ đồ nối điện phần động lực (tải)
Sơ đồ nối dây phần điện điều khiển dòng "V"
Sơ đồ nối dây phần điện điều khiển dòng "V"
Sơ đồ nối dây phần điện điều khiển dòng "S"
Sơ đồ nối dây phần điện điều khiển dòng "S"
Sơ đồ nối dây phần điện điều khiển dòng "I"
Sơ đồ nối dây phần điện điều khiển dòng "I"

Nhận xét