[Download] Symantec Norton ghost 2003

Symantec Norton ghost 2003 - Phù hợp với thế hệ Windows XP trở về trước
Link google drive: Symantec Norton ghost 2003
Phần mềm Norton ghost 2003 của Symantec
Phần mềm Norton ghost 2003 của Symantec
Hướng dẫn sử dụng:
Tạo 1 đĩa CD boot hoặc USB Boot, sau đó chép file ghs2003.exe đã tải về ở trên và sử dụng như đĩa  thông thường.

Hiren's Boot

Nhận xét