Danh sách tổng hợp chương trình mẫu cho tất cả màn hình HMI DOP của Delta:
Chương trình màn hình HMI DOP của hãng Delta
Chương trình màn hình HMI DOP của hãng Delta
Link tải về các chương trình ví dụ cho tất cả các dòng màn hình HMI của Delta:
 1. DOP-B03E211
 2. DOP-B03S210
 3. DOP-B03S211
 4. DOP-B04S211
 5. DOP-B05S100
 6. DOP-B05S101
 7. DOP-B05S111
 8. DOP-B07E415
 9. DOP-B07E515
 10. DOP-B07PS415
 11. DOP-B07PS515
 12. DOP-B07S201
 13. DOP-B07S211
 14. DOP-B07S401K
 15. DOP-B07S410
 16. DOP-B07S411
 17. DOP-B07S411K
 18. DOP-B07S415
 19. DOP-B07S515
 20. DOP-B08E515
 21. DOP-B08S515
 22. DOP-B10E515
 23. DOP-B10E615
 24. DOP-B10PE515
 25. DOP-B10S411
 26. DOP-B10S511
 27. DOP-B10S615
 28. DOP-B10VS515
 29. DOP-H07E420
 30. DOP-H07E460
 31. DOP-H07S420
 32. DOP-H07S460
 33. DOP-HMC07-N500H52
 34. DOP-HMC07-N510H52
 35. DOP-HMC07-N511H52
 36. DOP-HMC08-N500S52
 37. DOP-W105B
 38. DOP-W127B
 39. DOP-W157B
Link tải về tất cả trong 1 file nén duy nhất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top