Chương trình lập trình HMI Delta DOPSoft V2 - Windows x86/ x64, Windows XP, Vista, 7, 8, 10

DOP Soft cài đặt trên hệ điều hành Windows 10 Pro 64 bit
DOP Soft cài đặt trên hệ điều hành Windows 10 Pro 64 bit

Phần mềm lập trình HMI DOPSoft V2:

- Hỗ trợ hệ điều hành Windows cả 32bit và 64bit bao gồm Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit.
- Dùng cho các dòng màn hình HMI DOP-B, HMC, DOP-W,DOP-H.

Link download từ Google Drive:
DELTA_IA-HMI_DOPSoft-2-00.zip - 263MB


Xem thêm: Hướng dẫn Upload/ download màn hình HMI Delta DOP qua cổng USB

Nhận xét

Xem nhiều

Bảng mã màu dây điện xe máy Honda

Hướng dẫn khắc phục Sonoff, eWelink lỗi ngoại tuyến (Offline)

Hướng dẫn test rờ le (relay) bán dẫn SSR

Sửa lỗi Sonoff, eWelink không ghép nối được với điện thoại/ máy tính bảng