Hướng dẫn cấu hình phần cứng PLC Mitsubishi hoàn toàn tự động
Cấu hình I/O phần cứng PLC Mitsubishi

Việc cấu hình phần cứng (I/O assignment) gần như là công việc đầu tiên và bắt buộc khi bắt đầu lập trình trên một hệ PLC mới, có nhiều module/ card.

Cấu hình I/O assignment có thể được thực hiện bằng 2 phương pháp - thủ công và tự động.
Bài viết này sẽ chỉ hướng dẫn phương pháp cấu hình tự động, phương pháp thủ công sẽ được giới thiệu ở một bài khác.

Hình ảnh và video minh họa được thực hành với

- Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi MELSOFT GX-Developer.
- Phần cứng thực tế gồm: Q01CPU, QX40-S1, QY40P, QJ71E71-100, QJ61BTBT11N.
- Cáp lập trình PLC dòng Q: USB-QC30R2.
- Hệ điều hành Windows 7 professional 32 bit.

Các bước thực hành lấy cấu hình PLC Mitsubishi tự động

Bước 1: Chọn cấu hình kết nối nối PLC và PC (Transfer setup)
Bước 2: Đọc cấu hình về từ PLC (Read PLC data)

Video hướng dẫn thực hành chi tiết

 
Top