[Sonoff chính hãng] Cảm biến chuyển động Sonoff PIR CT60

Cảm biến chuyển động PIR


Cảm biến nhận biết chuyển động và gửi thông báo về điện thoại.
Cần bộ chuyển đổi Sonoff  RF Bridge để gửi thông báo về Wifi.
Khoảng cách phát hiện lên tới 12m.
Có tính năng không báo nhầm thú cưng.

Nhận xét