Truyền thông Ethernet giữa Module CP343-1 Lean với màn hình HMI


Module truyền thông Siemens CP343-1 Lean dùng cho các PLC S7-300 để giao tiếp với các thiết bị khác qua giao thức Profinet, Ethernet hoặc song song cả hai.

Cũng giống như các CPU PLC có Profinet port (PN), CP343 có thể kết nối với các màn hình HMI có hỗ trợ giao thức truyền thông Ethernet.

Note: Để kết nối các thành phần qua mạng Ethernet, các thiết bị cần có cùng lớp mạng.

Hướng dẫn các bước cấu hình để màn hình HMI và CP343-1 Lean truyền thông qua Ethernet.


1. Cấu hình hardware cho CP343-1 Lean (Thực hiện trên Step 7 hoặc TIA Portal):

Chọn Properties => Ethernet Adress => Cài IP tĩnh cho CP343 (Ghi nhớ địa chỉ IP, sẽ nhập vào phần mềm lập trình HMI)


2. Cấu hình truyền thông Ethernet cho HMI

Trong phần cấu hình truyền thông của HMI, chọn kiểu kết nối Ethernet => Đặt IP tĩnh cùng lớp mạng với CP343.


.


Ghi chú: Hình ảnh và thử nghiệm được thực hiện với.

1. PLC Siemens S7-300 CPU 314.

2. Module truyền thông CP343-1 Lean.

3. Màn hình HMI Delta DOP-110WS


Xem thêm:

>> PLC và module Siemens SIMATIC S7-300

Đăng nhận xét Blogger

 
Top