Hướng dẫn cấu hình và chương trình CP343-1 Lean truyền thông Profinet

 Hướng dẫn module truyền thông CP343-1 Lean cho S7-300


1. Cấu hình phần cứng (Hardware config)

- Khai báo phần cứng.


- Tạo một mạng ethernet, đặt địa chỉ IP tĩnh cho CP343-1


- Cấu hình I-Device (Intelligent Device).


- Tạo file GSD nếu sử dụng truyền thông với bên thứ 3.


2. Viết chương trình Nhận/ gửi dữ liệu

- Sử dụng hàm FC11 từ thư viện của Siemens để gửi dữ liệu đến IO Controller.


- Sử dụng hàm FC12 từ thư viện của Siemens đển nhận dữ liệu từ IO Controller trả về.


3. Ý nghĩa/ công dụng của module truyền thông CP343-1 Lean

Module truyền thông profinet CP343-1 Lean đặc biệt hữu dụng với các CPU S7-300 không tích hợp sẵn cổng truyền thông Profinet. Là trung gian để CPU S7-300 kết nối với:

- Các HMI hỗ trợ giao thức kết nối Ethernet TCP.

- CPU khác thông qua truyền thông Profinet.

- Kết nối với các IO Controller của bên thứ 3.

Nhận xét