Truyền thông Profinet giữa Siemens S7-1200 và ET-200S1. Khai báo cấu hình phần cứng cho PLC S7 1200

Khai báo đầy đủ các mudule như thực tế phần cứng, địa chỉ I/Q có thể cài đặt tùy ý cho dễ nhớ và quản lý hơn.


2. Khai báo cấu hình phần cứng cho Remote I/O ET-200S

Tương tự PLC Siemens S7-1200, cụm Remote I/O ET-200S cũng cần lên cấu hình phần cứng theo thực tế. Tùy chọn địa chỉ I/Q. Những địa chỉ này sẽ được sử dụng trực tiếp khi viết chương trình.


3. Tạo mạng Profinet cho truyền thông PLC và ET-200S

Để PLC và Remote I/O có thể giao tiếp với nhau, chúng ta cần khởi tại 1 mạng Profinet. Địa chỉ IP của PLC S7-1200 và ET-200S là tùy ý nhưng phải cùng lớp mạng (Chỉ khác số cuối).
Trong mạng Profinet này, S7-1200 đóng vai trò là IO Controller, ET-200S là IO Device.


4. Download chương trình và test thử

Sau khi thực hiện xong phần 1, 2, và 3, Download cấu hình hardware và chương trình xuống PLC để bắt đầu test. Cắm dây mạng profinet cho PLC và ET-200S (Không phân biệt Port X1/X2).

GHI CHÚ:
1. Phần mềm minh họa TIA Portal V16.
2. CPU PLC Siemens S7-1200 CPU1214C.
3. Trạm remote IO ET-200S. 

Đăng nhận xét Blogger

 
Top